ZASADY MP FAST DATE®
 
MP Fast Date® to spotkanie biznesowe, wzorowane na mechanizmie "szybkich randek", którego celem jest zapoznanie się meeting plannerów z ofertami obiektów i usługodawców eventowych, wymianę kontaktów, uzyskanie odpowiedzi na pytania i zbudowanie zaufania, umożliwiającego nawiązanie trwałych relacji biznesowych
Każdy planista spotkań biorący udział w wydarzeniu otrzymuje dostęp do platformy Meeting 15, w której jest zobowiązany umówić 8 spotkań we wskazanym terminie. Kolejne 4 spotkania umawiają oferenci. Finalnie przed rozpoczęciem wydarzenia każdy planista widzi w aplikacji listę 12 spotkań B2B, w których jest zobowiązany uczestniczyć zgodnie z harmonogramem wydarzenia i wyświetlanym na ekranie zegarem, który odmierza kolejne rundy. 
Każde spotkanie trwa 15 minut.
 
Po zakończeniu spotkań obowiązkowych odbywa się runda wolna (otwarta), w czasie której spotkania aranżuje się samodzielnie, bez określonego limitu czasu na rozmowę. Na sali dostępne są listy wszystkich oferentów wraz z numerami stolików.
 
Planiści spotkań biorą udział w MP Fast Date® na zasadach hosted buyers. Organizator zapewnia bezpłatnie: wyżywienie zgodnie z programem wydarzenia i nocleg dla osób spoza Warszawy. Uczestnicy zobowiązują się w zamian do przestrzegania agendy, punktualności i udziału w spotkaniach B2B zgodnie z otrzymanym planem. Wszelkie zmiany w ww. kwestiach muszą zostać zaakceptowane przez organizatora, w przeciwnym razie organizator wydarzenia ma prawo obciążyć uczestnika opłatą organizacyjną.
 
Powyższe zasady wynikają z regulaminu MP Fast Date®, akceptowanego każdorazowo podczas rejestracji na wydarzenie.

 

PARTNERZY MP FAST DATE®